Sergio Delgado Peña

Profesor španskog jezika
Brief info

Diplomirao filologiju španskog jezika na Univerzitetu u Barseloni i magistrirao na Odjelu za nastavu španskog kao stranog jezika na Univerzitetu u Barseloni i Univerzitetu Pompeu Fabra.

Iskustvo profesora španskog jezika je sticao u raznim nevladinim organizacijama i akademijama jezika u Barseloni. U CEH-u je radio kao profesor španskog jezika i akademski koordinator.