Míriam Domínguez Requena

Profesorica španskog jezika
Brief info

Diplomirala filologiju španskog jezika na Univerzitetu u Valenciji. Specijalizovana je za nastavu i podučavanje španskog jezika kao stranog, pohađala je brojne kurseve, učestvovala u izradi publikacija iz nastave, učestvovala u organizovanju ispita DELE i radila kao profesorica u raznim akademijama od 2006. godine do danas.

Tri godine je radila kao lektorica na Univerzitetu Católica de Campinas u Brazilu gdje je pored redovnih nastavnih aktivnosti oragnizovala aktivnosti iz kulture. U CEH-u je radila kao koordinatorica odjela za kulturne aktivnosti i kao profesorica španskog jezika. Trenutno radi kao lektorica za španski jezika na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.