Mario García

Profesor španskog jezika
Brief info

Diplomirao na Odjelu za romanistiku na Univerzitetu Complutense u Madridu. Radio je kao profesor španskog jezika i literature u srednjim školama u Madridu i u Francuskoj.

Radio je kao pridruženi profesor Instituta Servantes u Bukureštu u Rumuniji. Bio je MAEC-AECID lektor na Univerzitetu u Tirani u Albaniji, gdje je također koordinirao ispite DELE u suradnji sa Udruženjem  Casa de España. Bio je profesor i akademski koordinator u CEH-u.