Isabel Ibarra

Profesorica
Brief info

Diplomirala filologiju španskog jezika i magistrirala Nastavu španskog jezika kao stranog na Univerizitetu Complutense iz Madrida.

Od 2006. do 2009. godine je bila MAEC-AECID lektorica na Univerzitetu u Sarajevu. Radila je kao profesorica, akademska koordinatorica i koordinatorica  kulturnih aktivnosti u CEH-u od 2007. do 2012. godine.