Guillermo Velasco Rico

Profesor španskog jezika
Brief info

Diplomirao je filologiju španskog jezika i završio master studij iz nastave španskog jezika kao stranog na Univerzitetu Compultense u Madridu.

Radio kao profesor španskog jezika u raznim institucijama, Udruženju ASILIM i školama za akademijama za španski jezik u Madridu. Trenutno radi kao profesor španskog jezika, akademski koordinator i koordinator kulturnih aktivnosti u CEH-u.