Francisco (Paco)

koordinator kulturnih aktivnosti
Brief info

Diplomirao je  na odsjeku za  hispanske studije Univerziteta u Valenciji i magistrirao na odsjeku za obuku profesora za podučavanje španskog jezika kao stranog na Univerzitetu u Lleidi, oba u Španiji. Trenutno pohađa doktorske studije na Univerzitetu Salamanca (Španija).

Francisco (Paco), porijeklom iz Valencije (Španija) ima preko dvadeset godina iskustva u podučavanju španskog jezika kao stranog i promociji hispano kulture. Bio je profesor na nekoliko akademija u Valenciji i Salamanci, na Institutu za moderne jezike Univerziteta u Daki (Bangladeš) i u Institutu Cervantes u New Delhiju, gdje je držao kako prezencijalne, tako i online časove i bio kooordinator kulturnih aktivnosti, između ostalog različitih radionica o pozorištu i filmu. Pored toga, sarađivao je i sa Univerzitetom Loja (Ekvador), gdje je predavao online dva predmeta o pismenom i usmenom izražavanju na španskom jeziku. Trenutno radi kao profesor španskog jezika i koordinator kulturnih aktivnosti u Centro de Estudios Hispánicos, CEH- Sarajevo, gdje drži časove djeci, adolescentima i odraslima. Sebe opisuje kao dinamičnog, strastvenog i odgovornog predavača u procesu učenja koji uspješno u nastavu uključuje aktivnosti vezane za pozorište i film.