Carles Navarro Carrascosa

Profesor španskog jezika
Brief info

Diplomirao i magistrirao filologiju španskog jezika na Univerzitetu u Valenciji. Bio je šef za nastavu u školi španskog jezika za strance u Valenciji i akademski koordinator i koordinator kulturnih aktivnosti u CEH-u.

Bio je profesor španskog jezika na Univerzitetu  Hacettepe u Ankari do jula 2016. godine, trenutno je profesor na Odjelu za filologiju španskog jezika na Univerzitetu u Valenciji i profesor španskog jezika kao stranog online na CNC Spanish Online.