DELE diploma

Pripremni kurs za polaganje ispita španskog jezika DELE

Od 2009. godine CEH-Sarajevo je postao jedini zvanični centar u Bosni i Hercegovini za polaganje ispita iz poznavanja španskog jezika kao stranog na osnovu kojeg se stiče međunarodno priznata diploma (DELE).

Pripremni kurs za polaganje DELE omogućava Vam da se spremite i položite ovaj ispit.

Prilikom prijave za ovaj pripremni kurs obavezna je izrada ulaznog testa na osnovu koga se utvrđuje postojeće znanje.

Na kursu će se temeljno vježbati sve one jezičke kompetencije koje se testiraju na samom DELE ispitu, a to su čitanje, slušanje, upotreba španskog jezika, govor i pisanje.

Materijal po kome će se vršiti priprema je specijalno namijenjen pripremi za polaganje ovog ispita. Osim osnovnog korist će se i dodatni didaktički materijali za ponavljanje i utvrđivanje vokabulara i gramatike primjerenih ovom nivou znanja, a u skladu sa potrebama polaznika kursa. Nastava se održava u malim, mentorskim grupama polaznika, po unaprijed dogovorenom rasporedu.