Obustavljamo sve naše aktivnosti

Zbog svjetske pandemije i poteškoća pri poslovanju izazvanih istom, obavještavamo vas da smo primorani obustaviti sve naše aktivnosti i zatvoriti naše prostorije do daljnjeg. Nadamo se da će interes i ljubav prema španskom jeziku i hispano kulturi nastaviti da živi u našem gradu i da ćemo se opet družiti. 

Hasta siepmre.

Vaš CEH