Kontakt « CEH

CEH - Sarajevo info@ceh-sarajevo.com

Vrazova 2/1, 71 000 Sarajevo
Tel: +387 33 559 470
Fax: +387 33 559 471
Mob:+387 62 418 323

Alma Imamović (Direktor)

Guillermo Velasco Rico (Koordinator za nastavu španskog jezika i kulturnih aktivnosti)

koordinacija@ceh-sarajevo.com (Koordinator za nastavu bosanskog/hrvatskog/srpskog)