Kursevi 2017-2018 « CEH

KALENDAR ZA OPĆE KURSEVE ŠPANSKOG JEZIKA

2017 - 2018

Raspored kurseva za akademsku 2016/2017. godinu je slijedeći:

  1. 11. septembar 2017. - 17. novembar 2017.
  2. 27. novembar 2017. - 09. februar 2018.
  3. 19. februar 2018. - 27. april 2018.
  4. 07. maj 2018 - 13. juli 2018.

*Zimski raspust od 22. decembra 2017. do 3. januara 2018.

Za detalje u vezi rasporeda po grupama i cijena, kontaktirajte nas na: info@ceh-sarajevo.com