Španski jezik « CEH

CEH-Sarajevo nudi redovne kurseve španskog jezka kao stranog organizovane po nivoima u skladu sa Zajedničkim evropskim okvirom preporuke za jezike. Isto se tako organizuju kursevi prilagođeni određenim potrebama, jezički kursevi sa posebnom namjenom i tematske radionice.