Vrste kurseva « CEH

Opšti kursevi se dijele na početni, srednji i napredni kurs. Svaki od ovih kurseva se sastoji od dva nivoa, a svaki nivo od tri modula. Nastava za jedan modul traje 12 sedmica. Na kursevim za početnike se može obraditi program dvaju modula u periodu od 12 sedmica. Ako želite vidjeti strukturu kurseva, kliknite ovdje.

Intenzivni kursevi prate program opštih kurseva, ali nastava traje kraći vremenski period i izvodi se svakog ili svakog drugog radnog dana. U zavisnosti od toga ovi kursevi traju mjesec dana ili dva mjeseca.  Idealni su za početnike i osobe koje brzo uče strane jezike kao i za one koji žele steći neophodna jezička znanja što je brže moguće.

Kursevi konverzacije u trajanju od tri sedmice se sastoje od 12 akademskih časova. Preporučuju se svima onima koji su usvojili određena gramatička znanja, ali često nemaju priliku da komuniciraju. Za ovaj kurs je neophodan minimum od 4 i maksimum od 6 polaznika.

Kursevi poslovnog dopisivanja i poslovnog jezika traju 12 sedmica i obuhvataju 48 akademskih časova nastave. Odgovaraju na potrebe onih koji se moraju koristiti b/h/s jezikom u svom poslovnom okruženju.

Kursevi pripreme za polaganje ispita iz poznavanja hrvatskog/srpskog jezika kao stranog organizuju se na zahtjev pojedinaca i izvode u vidu individualne nastave.