Kursevi « CEH

U CEH-u se mogu pohađati neki od sljedećih kurseva:

Naziv Španski B/H/S
Opšti kursevi u trajanju od 3 mjeseca Da Da
Intenzivni opšti kursevi u trajanju od mjesec dana Da Da
Specijalizovani kursevi za preduzeća i institucije Da Da
Intenzivni kursevi gramatike Da Da
Kursevi konverzacije Da Da
Kursevi poslovnog dopisivanja Da Da
Kursevi za djecu Da
Pripreme za polaganje zvaničnih ispita Da Da
Tematske i jezičke radionice Da
Seminari za nastavnike Da