Programi « CEH

Programi opštih kurseva u CEH-u su osmišljeni u skladu sa Zajedničkim evropskim okvirom preporuke za učenje stranih jezika, predavanje i ocjenjivanje (Common European Framework of Reference for Languages ili skraćeno CEFRL) objavljenim od strane Vijeća Evrope.

Ovim se dokumentom ustanovljava i opisuje šest nivoa usvojenih jezičkih vještina, s čime se možete detaljnije upoznati.