Radionice « CEH

Riječ je o tematskim radionicama koje obuhvataju 8 sati mjesečno na kojima se tretiraju određene teme u vezi sa španskim jezikom i kulturom. Nudimo, između ostalog, radionice kulturološkog sadržaja posvećene književnosti, kinu, plesu i muzici Latinske Amerike. Organizujemo i radionice posvećene konverzaciji i gramatici.

Tematske radionice koje obuhvataju 8 sati mjesečno (subotom)