Pripremni kursevi za polaganje ispita DELE « CEH

Kursevi koji obuhvataju 30 sati nastave dva puta sedmično prije ispitnog roka.

Nudimo pripremne kurseve za polaganje ispita iz poznavanja španskog jezika kao stranog na osnovu kojih se stiče međunarodno priznata diploma DELE. Ovi kursevi su namijenjeni za sve one koji žele polagati ma koji od postojećih nivoa: A1, B1 (Početni), B2 (Srednji) i C2 (Napredni).

Budući da su kursevi usmjereni na ispite, služe za upoznavanje kandidata sa vrstama pitanja sa kojima će se morati suočiti. Na časovima se simuliraju vježbe karakteristične za ispit sa četirma vještinama (usmeno i pismeno izražavanje te razumijevanje govornog jezika i pisanog teksta). Pošto se urade vježbe, vrši se analiza i ispravak istih.