Kursevi za djecu « CEH

Ovo su kursevi koji se organizuju za vrijeme trajanja školske godine i namijenjeni su prvenstveno učenju španskog jezika i kulture kroz interakciju, pjesme i igre.

Kursevi od 8 sati mjesečno (subotom)