Kursevi za preduzeća « CEH

CEH kreira i nudi kurseve za preduzeća prema njihovim potrebama. Prednosti ove vrste kurseva:

  • Kursevi se mogu održavati u prostorijama preduzeća.
  • Raspored i trajanje kurseva se određuju po dogovoru.
  • Fleksibilnost u vezi sa brojem učenika u grupi.
  • Mogućnost kreiranja posebnih programa u skladu sa određenim potrebama preduzeća (poslovni španski, pravni itd.)