Opšti kursevi « CEH

Riječ je o kursevima koji obuhvataju 30 sati nastave i prevashodno su namijenjeni učenju španskog jezika i kulture. U zavisnosti od učestalosti izvođenja nastave, mogu se podijeliti na:

  • kurseve koji obuhvataju 30 sati nastave koja se izvodi dva puta sedmično (ujutru/uveče);
  • kurseve koji obuhvataju 30 sati nastave koja se izvodi jedanput sedmično (subotom);
  • kurseve koji obuhvataju 30 sati nastave koja se izvodi pet puta sedmično (intenzivni kursevi).