Online kurs španskog jezika u trajanju od 4 sedmice
CEH online kurs je optimalan način da se jezična edukacija uklopi u Vaš raspored, čak i onda kada Vaš posao zahtjeva puno putovanja ili ako niste u mogućnosti da redovno dolazite na časove.
Cijena uključuje 40 časova, završne ispite i certifikat
Na našim grupnim časovima od prvog trenutka učite govoriti intuitivno, konverzacijom, a tako postižete najbolje rezultate u kratkom vremenu. Grupe s maksimalno 12 polaznika.
Cijena uključuje 48 časova, završne ispite i certifikat
Svaki od ovih kurseva se sastoji od dva nivoa, a svaki nivo od tri modula. Nastava za jedan modul traje 12 sedmica. Na kursevim za početnike se može obraditi program dvaju modula u periodu od 12 sedmica.