Početni, srednji i napredni kurs

Kursevi B/H/S jezika

Opšti kursevi se dijele na početni, srednji i napredni kurs. Svaki od ovih kurseva se sastoji od dva nivoa, a svaki nivo od tri modula. Nastava za jedan modul traje 12 sedmica. Na kursevim za početnike se može obraditi program dvaju modula u periodu od 12 sedmica.
0
Pristupa
0
Broj nivoa
0
sedmica po modulu
Početni, srednji i napredni kurs

Opšti kurs

Opšti kursevi se dijele na početni, srednji i napredni kurs. Svaki od ovih kurseva se sastoji od dva nivoa, a svaki nivo od tri modula. Nastava za jedan modul traje 12 sedmica. Na kursevim za početnike se može obraditi program dvaju modula u periodu od 12 sedmica.

Intenzivni kursevi

Intenzivni kursevi prate program opštih kurseva, ali nastava traje kraći vremenski period i izvodi se svakog ili svakog drugog radnog dana. U zavisnosti od toga ovi kursevi traju mjesec dana ili dva mjeseca. Idealni su za početnike i osobe koje brzo uče strane jezike kao i za one koji žele steći neophodna jezička znanja što je brže moguće.
3 sedmice / 12 akademskih časova

Kursevi konverzacije

Kursevi konverzacije u trajanju od tri sedmice se sastoje od 12 akademskih časova. Preporučuju se svima onima koji su usvojili određena gramatička znanja, ali često nemaju priliku da komuniciraju. Za ovaj kurs je neophodan minimum od 4 i maksimum od 6 polaznika.
12 sedmica / 48 akademskih časova

Kursevi poslovnog dopisivanja i poslovnog jezika

Kursevi poslovnog dopisivanja i poslovnog jezika traju 12 sedmica i obuhvataju 48 akademskih časova nastave. Odgovaraju na potrebe onih koji se moraju koristiti b/h/s jezikom u svom poslovnom okruženju.

Kursevi pripreme za polaganje ispita

Kursevi pripreme za polaganje ispita iz poznavanja hrvatskog/srpskog jezika kao stranog organizuju se na zahtjev pojedinaca i izvode u vidu individualne nastave.

Odlučili ste se za neki od naših kurseva?

Putem online formulara se možete prijaviti za željeni kurs, a možete nas kontaktirati kako biste dobili više informacija o terminima.

Da li ste znali?!

Naši planirani termini nisu u potpunosti fiksni. Zavisno o drugim polaznicima i našoj raspoloživosti, pokušat ćemo se terminima prilagoditi svakom polazniku. Ako ipak ne uspijete krenuti sa željenom grupom, ne morate gubiti vrijeme do sljedeće grupe! U ponudi su u sličnom cjenovnom rangu i online kursevi. Bez obzira na nivo od kojeg krećete, brzo ćete vidjeti zašto je CEH metoda uspješna. Zahvaljujući kontinuiranim povratnim informacijama Vašeg predavača i prijateljskoj podršci cijelog CEH tima brzo ćete i efikasno postići željeni cilj.

Diploma

Polaznik po završetku kursa na vlastiti zahtjev može dobiti diplomu o pohađanju kursa.

Ako pristupi polaganju i položi završni ispit za odgovarajući nivo koji se sastoji iz pismenog i usmenog dijela, uručuje mu se diploma o položenom nivou na kojoj je naznačen i uspjeh sa kojim je završio kurs. Uz ovu se diplomu polazniku na lični zahtjev može izdati i prateći dokument sa razrađenim programom kursa koji je pohađao.

Ispiti

Svi oni koji ne pohađaju časove bosanskog/hrvatskog/srpskog jezika u CEH-u, a željeli bi testirati svoje znanje kod nas i dobiti diplomu o određenom stepenu poznavanja jezika, mogu doći u naše prostorije na informativni razgovor za predvačem-ispitivačem.

Tom prilikom će se okvirno utvrditi jezičke vještine kandidata i predložiti nivo za testiranje.

Upoznajte naš tim

Predavači

Mustafa Nikšić
Profesor BHS jezika