Intenzivni kursevi bosanskog / hrvatskog / srpskog jezika kao stranog

Sa zadovoljstvom Vas pozvamo na drugi ciklus intenzivnih kurseva bosanskog/hrvatskog/ srpskog jezika kao stranog koji će se održavati u prostorijama naše škole prema rasporedu koji slijedi.

Ovo je izuzetna prilika da otkrijete draž bosanskog/hrvatskog/srpskog jezika, kulture i tradicije, sklopite nova prijateljstva i iskusite kako je to živjeti na Balkanu.