Konverzacijski kurs španskog jezika

Started on 1. January 1970.

Glavni cilj konverzacijskog kursa jeste da Vam omogućimo da razvijete i poboljšate postojeće vještine govora i komunikativne sposobnosti na španskom jeziku, kako biste ga slobodno upotrebljavali.

Na kursu predavač obrađuje svakodnevne teme koje nisu ograničene na materijale koji se izaberu kao primarni, nego i polaznici mogu predložiti sfere i oblasti na kojima biste htjeli više poraditi. Na ovaj način, ne samo da se fokusirate i poboljšavate komunikaciju i govor, nego i obogaćujete svoj vokabular i do kraja kursa Vaš fond riječi se znatno povećava i postajete osposobljeni da koristite španski jezik u mnoštvu raznolikih situacija kako iz privatnog života tako i iz poslovnog okruženja.